Nawigacja

Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego

Przewodnicząca szkoły

Aleksandra K. z klasy III

Zastępca

Przemysław H. z klasy II

Skarbnik

Martyna J. z klasy IV